Banner
Banner

Wilt u ons steunen?

Financiële steun

Aangezien wij onze activa en onze activiteiten in Togo (grotendeels) hebben overgedragen aan onze lokale partner, CSJ Kara, en er voorlopig nog voldoende financiële reserves zijn, hebben wij de komende tijd geen financiële steun nodig. Zodra dat weer het geval is, zullen wij dat op onze website melden.

Wij danken allen die de afgelopen jaren onze activiteiten financieel of anderszins mogelijk hebben gemaakt, van harte. 

Mocht U toch een gift willen doen, lees dan verder.

 

Eenmalige gift:U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL83RABO0133363376 (let op: na NL83 komt het woord RABO met een O van Otto en dan het nummer 0133363376, dat begint met een nul) van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer onder vermelding van ‘gift’ U kunt ook het machtigingsformulier op de site invullen. Uw gift is aftrekbaar van de belasting binnen het kader van de wet. klik hier voor meer informatie.

Voor overboekingen vanuit het buitenland: vul in het IBAN-nummer NL83RABO0133363376 (let op: na NL83 komt het woord RABO met een O van Otto en dan het nummer 0133363376, dat begint met een nul) en vul de BIC-code in: “RABONL2U”. Het adres van de Stichting is “Bijdorplaan 60, 2713 RR Zoetermeer”.

Periodieke gift: Als U tenminste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag schenkt, is uw gift vanaf de eerste euro volledig aftrekbaar van de belasting. Uw schenking moet dan wel in een notariële akte worden vastgelegd. Als U minstens € 150,- per jaar schenkt, zorgen wij ervoor dat U aan de notaris geen kosten hoeft te betalen. Voor meer informatie klik hier. Stuur ons een berichtje en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met U op.

Er is geld nodig om de activiteiten in Togo te financieren. Hierbij geldt: alle kleine beetjes helpen! Togo valt tot nu toe buiten de ontwikkelingshulp van de Nederlandse overheid. Er zijn maar heel weinig organisaties en instellingen die zich het lot van de ruim 6 miljoen Togolezen aantrekken, terwijl die steun hard nodig is!

Suggesties? Vragen?

Heeft u andere suggesties of vragen? Laat het ons a.u.b. weten ! Bij voorbaat hartelijk dank!!!

 

Linkerfoto