Banner
Banner

Wat doen wij nog?

Wij zullen vanuit Nederland het project blijven begeleiden. Cécile gaat voorlopig niet meer naar Togo want we kunnen de zaken met de monniken per mail en telefoon regelen.

Maar wij zullen wel vanuit Nederland logistieke, medische en financiële steun geven om ervoor te zorgen dat in de Lumen Valley zo snel mogelijk een medisch centrum operationeel is.  En we blijven medische en financiële steun geven aan  gehandicapte kinderen via onze contacten ter plaatse.

En tot slot zijn wij betrokken bij het digitaliseren en analyseren van de medische gegevens van de bijna 10.000 kinderen die wij de afgelopen jaren hebben onderzocht en behandeld. Met financiële steun van TNO Leiden worden al die gegevens op dit moment gedigitaliseerd. Daarna zullen de gegevens door TNO samen met onze chef-arts Cécile worden geanalyseerd en volgen er waarschijnlijk enkele wetenschappelijke publicaties.

Het doel is daarna om de gegevens te gebruiken voor een model dat overal in Afrika kan worden gebruikt voor het verbeteren van de preventie van ziektes bij kinderen en om gezondheidswinst te behalen.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Wat doen wij nog?

Lokale partner neemt project over

Het was vanaf het begin ons doel en dat doel hebben we nu kunnen realiseren: het project overdragen aan een partner ter plaatse. We hebben met diverse organisaties hierover contact gehad en uiteindelijk is onze keuze gevallen op de monniken van St. Jan. Wij kennen hen al vanaf het begin van ons werk in Togo en we hebben al die jaren veel samengewerkt.

Per eind juli 2017 hebben zij ons centrum en het grootste deel van onze activiteiten overgenomen. Het centrum wordt overgeplaatst naar het noorden van het land, waar de monniken in een vallei bezig zijn om een groot project voor jongeren op te zetten: Lumen Valley. Binnenkort is een Nederlandstalige website over dit project gereed (volg de nieuwsberichten op onze website).  http://lumenvalley.org/

Overdracht van de sleutels van ons medisch centrum door chef-arts Cécile aan pater Etienne

Overdracht van de sleutels van ons medisch centrum door chef-arts Cécile aan pater Etienne

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Lokale partner neemt project over

Resultaten afgelopen schooljaar top!

Het afgelopen schooljaar (2016-2017) hebben we meer kinderen onderzocht en behandeld dan ooit tevoren. In totaal zijn 1462 kinderen onderzocht tegen 1401 in het schooljaar 2015-2016. Ook het aantal kinderen van 0-3 jaar steeg flink: van 390 tot 495. Dat zijn kinderen die bij onze consultatiebureau-afdeling komen. De andere kinderen komen bij de jeugdarts.

Na de zomervakantie presenteren wij zoals elk jaar een uitgebreid overzicht. Nu al kunnen we zeggen dat het afgelopen schooljaar het topjaar was sinds we in 2010 in Kpalimé zijn begonnen.

Zoals elk jaar moeten we ook nu weer melden dat vrijwel alle kinderen die op het spreekuur komen, één of meer ziektes of handicaps hebben. Het percentage kinderen dat geen ziekte heeft, is bij basisschoolkinderen 1%. Bij het consultatiebureau waar de kinderen meestal vaker komen, ligt het aantal kinderen zonder ziektes op 14%. Het lijkt erop dat de ouders van deze kinderen hebben begrepen dat je beter naar het consultatiebureau kunt komen voordat je kind ziek is.

De ziekte die verreweg het meest voorkomt, is wormen/parasieten in de darmen (boven de 80%). Daarna komt malaria (boven de 60%). Maar ook gehoorproblemen scoren erg hoog, vooral op de basisscholen (boven de 60%).

Na de zomer komen we met uitgebreidere informatie.

 Assistente doet screening van de ogen

SSCN2248SSCN2249

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten afgelopen schooljaar top!

Schooltandartsproject afgelopen

Na twee jaar van voorlichting, onderzoek en behandeling van kinderen met een slecht gebit is ons schooltandartsproject deze maand afgelopen.

We hebben in het schooljaar 2016-2017 aan meer dan 5000 kinderen en hun ouders op basisscholen in Kpalimé en omstreken voorlichting gegeven over goed poetsen. 4000 leerlingen zijn ook onderzocht door de (gepensioneerde) Togolese tandarts en zijn assistente . En 45% van de kinderen is na onderzoek verwezen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling omdat ze (grote) problemen met hun gebit hebben

Binnen enkele weken kunnen we de precieze soort klachten publiceren. We weten nu al dat bijna geen enkel kind een gezond gebit heeft. Vrijwel alle kinderen hebben (veel) tandplak omdat ze niet of niet goed poetsen. Veel kinderen hebben een tandvleesontsteking en daarnaast zijn er natuurlijk veel kinderen met gaatjes in het gebit, tandsteen of andere ernstige klachten (tot en met tumoren toe).

In het schooljaar 2015-2016 heeft de tandarts met zijn assistente ongeveer 4000 kinderen onderzocht (klik hier voor meer informatie). In totaal zijn in twee jaar tijd dus 8.000 kinderen onderzocht. Aan al deze kinderen en hun ouders hebben we uitgebreide voorlichting gegeven over het gezond houden van het gebit.

Wij danken de Adventsactie die dit project financieel mogelijk heeft gemaakt, van harte, mede namens de ouders en de gezondheidsautoriteiten in de regio Kpalimé.

 

DSCN3876DSCN3874SSCN3284SSCN3283

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SSCN3212DSC_0175

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Schooltandartsproject afgelopen

Dovenschool in nieuw gebouw succesvol

De dovenschool in Kpalimé functioneert steeds beter, nu leraren en kinderen steeds meer gewend raken aan het nieuwe schoolgebouw.

Dit gebouw is met financiële steun van Vastenactie en een kleine Oostenrijkse stichting in het afgelopen jaar gebouwd. Ook heeft een kleine Nederlandse stichting een financiële bijdrage gegeven waardoor er nieuwe schoolborden en schoolbankjes konden komen en  enkele open ramen konden worden gedicht. De Togolese overheid heeft  onlangs de eerste, door haar betaalde onderwijzer aangesteld. De bedoeling is dat er nog enkele andere betaalde leerkrachten zullen volgen.

Voor ons is het project hiermee afgelopen. De  Togolese overheid, de oudervereniging van de school en de ouders van de slechthorende en dove kinderen nemen nu de verantwoordelijkheid over. Aan het eind van dit schooljaar stoppen wij ook de subsidiëring van de school.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De onderwijzer die door de staat wordt betaald

De onderwijzer die door de staat wordt betaald

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Dovenschool in nieuw gebouw succesvol

Project Voeding zorgt voor omslag eetpatroon

Het project “verbetering voeding kinderen Togo” dat wij in eind 2015 met steun van Adventsactie in Kpalimé zijn begonnen, zorgt voor een omslag in het eetpatroon van de bevolking. Er wordt in Togo te vet en te zout gekookt en  de bevolking eet ook teveel zetmeelrijke producten, te weinig groente en fruit en te weinig eiwitten.

Elke vrijdagmiddag ontvangen wij in ons centrum  tussen de 10 en 15 jonge moeders die wij leren om voedingskundig verantwoord te koken. Ze krijgen theorieles en daarna praktijkonderricht. Ze moeten zelf proeven dat anders eten even lekker kan zijn als wat ze nu doen. Dezelfde lessen bieden we ook aan voor vrouwen die op het schoolplein etenswaren verkopen in de pauzes, voor onderwijzers en voor meisjes die op school zitten maar thuis al moeten koken.

Sinds het begin van het project hebben wij op deze manier bijna 300 personen geschoold. We organiseren ook terugkomdagen waarin we door middel van overhoringen controleren of de lesstof goed is verankerd. Met name uit deze terugkomdagen trekken wijde conclusie dat er een omslag in het eetpatroon begint plaats te vinden in de stad.

SSCN2909SSCN3454SSCN3458

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Project Voeding zorgt voor omslag eetpatroon

Verkorte jaarrekening 2016

Hierbij publiceren wij de verkorte jaarrekening 2016 van onze Nederlandse en van onze Franse stichting. Klik hier.

Voor onze vaste donateurs en voor vermogensfondsen is op verzoek de volledige jaarrekening 2016 beschikbaar.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Verkorte jaarrekening 2016

Project digitalisering gegevens gestart

Wij zijn de afgelopen week gestart met het digitaliseren van de gegevens van de naar schatting 10.000 consulten en behandelingen die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd bij de kinderen van Togo. Het is de bedoeling dat al deze gegevens (anoniem) worden opgeslagen in een databestand. Op die manier kunnen de gegevens wetenschappelijk worden geanalyseerd en kunnen op basis daarvan conclusies worden getrokken die input zullen zijn voor de opzet van preventieprogramma’s in andere landen in de Derde Wereld.

Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door “TNO Innovation for Life” en de gegevens zullen ook worden geanalyseerd door deskundigen van TNO. Ons project is het eerste en tot nu toe enige in de wereld dat is gebaseerd op het Nederlands model van preventieve gezondheidszorg voor kinderen (consultatiebureau, jeugdartsenzorg). Dit model is uniek in de wereld en zeer succesvol want het heeft de Nederlandse jeugd tot een van de gezondste in de wereld gemaakt.

Per kind moeten soms meer dan 50 gegevens worden opgenomen. Uiteindelijk ontstaat een database die uniek is in de wereld.

Wij hopen dat het digitaliseren van de gegevens in de zomer zal kunnen worden afgerond en dat tegen het eind van het kalenderjaar de gegevens zullen zijn geanalyseerd.

Vier Togolese meisjes voeren het project uit

Vier Togolese meisjes voeren het project uit

Het team samen met de coördinatrice, onze chef-arts en een deskundige van TNO

Het team samen met de coördinatrice, onze chef-arts en een deskundige van TNO

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Project digitalisering gegevens gestart

Onze audicien volgt stage in Frankrijk

Onze audicien die als enige in Togo kinderen van een gehoorapparaat kan voorzien, zal de komende weken in Frankrijk een stage volgen om zijn kennis en kunde te verbeteren.

Met name zal hij leren hoe hij gehoorapparaten met behulp van software en gespecialiseerde apparatuur beter kan afstellen. Daardoor kunnen wij de (gebruikte) gehoorapparaten die we in Nederland inzamelen, beter inzetten voor de vele slechthorende kinderen in Togo.

De reiskosten van onze audicien worden betaald door een Nederlands echtpaar dat ons al vaker heeft geholpen. We zijn hen enorm erkentelijk. De stage wordt ter plekke georganiseerd door de wereldfederatie van logopedisten OdM, die ook de verblijfskosten betaalt.

Een fotoreportage van het vervaardigen van oorstukjes en het aanbrengen van gehoorapparaten treft U hier aan.

 

De audicien maakt een afdruk van het oor

De audicien maakt een afdruk van het oor

 

De audicien, bezig met het maken van een oorstukje

De audicien, bezig met het maken van een oorstukje

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Onze audicien volgt stage in Frankrijk

131 kinderen met sikkelcelanemie ingeënt

De afgelopen weken hebben wij 131 kinderen met een ernstige vorm van de ziekte sikkelcelanemie ingeënt (klik hier voor meer informatie over deze ziekte).

Tegen de ziekte zelf is nog geen geneesmiddel gevonden en ook kun je mensen hier niet tegen inenten. Maar je kunt mensen wel inenten tegen ziektes die ze gemakkelijk kunnen oplopen als je (ernstige) sikkelcelanemie hebt en het afweersysteem van het lichaam het laat afweten.

We hebben lang moeten wachten voor in Togo weer de nodige vaccins beschikbaar waren. Ineens lukte het ons om in februari vaccins tegen pneumonie 23 en tyfus te bemachtigen. En dus konden de kinderen die al lang op de lijst stonden, eindelijk worden geholpen.

Deze actie wordt gefinancierd door Vastenactie 2017 en de daarmee verbonden parochies die wij – mede namens de kinderen en hun ouders in Togo – heel erkentelijk zijn.
DSCN3902 DSCN3908 DSCN3915 DSCN3920 DSCN3922

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor 131 kinderen met sikkelcelanemie ingeënt

 

Linkerfoto