Banner
Banner

Nieuw beleidsplan voor na corona

Wij publiceren hier ons nieuwe beleidsplan dat is bedoeld voor de tijd wanneer de coronapandemie voldoende onder controle is. Klik hier voor het nieuwe plan.

Wij verwachten dat wij tegen het eind van 2021 weer aan de slag kunnen in Togo. Onze focus ligt dan op het verder verspreiden van ons programma voor preventieve gezondheidszorg. We gaan meer kinderen leren hoe ze gezond kunnen blijven door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar we onderzoeken en behandelen kinderen die ziek zijn. Want voordat je hen kunt leren hoe ze gezond kunnen blijven, moet je hun ziektes en gebreken wel behandelen. Dat alles doen we met hulp van onze partners ter plaatse.

Daarnaast willen we door wetenschappelijke publicaties de kennis in de wereld vergroten over preventieve jeugdgezondheidszorg als goedkoop en effectief instrument om de ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw beleidsplan voor na corona

Kort jaarverslag 2020

Ons kort jaarverslag over het jaar 2020 is hier te vinden.

De verkorte jaarrekening over 2020 vindt U hier.

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Kort jaarverslag 2020

Kort jaarverslag over 2019

Zoals gebruikelijk hebben wij een kort verslag van onze activiteiten in het jaar 2019 gemaakt. Klik hier.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Kort jaarverslag over 2019

Activiteiten in Togo opgeschort vanwege coronavirus

Wij hebben onze werkzaamheden in Togo moeten opschorten vanwege het coronavirus dat ook in Togo is gearriveerd. De overheid heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alle mensen moeten van 18.00 uur tot 6.00 uur binnen blijven en scholen, openbare gebouwen en veel bedrijven en winkels zijn dicht.

De activiteiten in de Lumen Valley vallei gaan wel door maar de medewerkers en jongeren in opleiding moeten in de vallei blijven. Als ze daaruit weggaan, kunnen ze niet terugkomen.

Wij geven intussen via telefoon en appjes medische adviezen. Meer dan dat kunnen we niet doen want het land is afgesloten van de buitenwereld.

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten in Togo opgeschort vanwege coronavirus

Jaarrekening 2019 beschikbaar

De (verkorte) jaarrekening van onze stichting over het jaar 2019 is gereed. Klik hier om deze in te zien.

De uitgebreide jaarrekening kan door donateurs bij ons worden opgevraagd.

Het jaarverslag over 2019 zal binnenkort beschikbaar komen.

 

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening 2019 beschikbaar

Voorbereidingen nieuw project gestart

Wij zijn in november gestart met de voorbereidingen voor een nieuw project: preventieve gezondheidszorg voor kinderen in het noorden van Togo, in de vallei van de Broeders van Sint Jan op 25 km afstand van het stadje Kara.

Begin november hebben wij ter plekke met de Broeders van Sint Jan overlegd hoe het project vorm gaat krijgen. De planning is dat we in mei 2020 een pilot doen met ongeveer 100 kinderen. Die pilot is nodig om na te gaan wat de specifieke ziektes en gebreken bij kinderen zijn in dit deel van het land. De verwachting is dat er duidelijke verschillen zullen zijn met de situatie in Kpalimé (zuid-westen van het land), waar we meer dan 10 jaar actief zijn geweest. In oktober 2020 starten wij vervolgens met onze bekende onderzoeken op scholen in de regio. We verwachten dan een Togolese arts te hebben gevonden. We hebben nu al een Togolese verpleegster (Daniela) die het project ter plaatse gaat coördineren.

De eindverantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de Broeders van Sint Jan die in juli 2017 onze partner zijn geworden en aan wie wij ons concept van “preventieve gezondheidszorg voor kinderen” hebben overgedragen. Zij zullen zorgen voor het management en voor de continuïteit op langere termijn. Onze chef-arts Cécile zal het nieuwe team (arts, verpleegster, ondersteuning) op medisch gebied inwerken. En onze stichting zal de kosten van de onderzoeken voor haar rekening nemen en ook de kosten van eventuele behandelingen die kinderen moeten ondergaan,. Dit laatste volgens de normen van ons Clarafonds.

 

Verpleegster Daniela met Cécile

de Broeders van Sint Jan in de Lumen Valley

 

 

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Voorbereidingen nieuw project gestart

Nieuwe publicatie over onze gegevens

In het blad voor de jeugdartsen in Nederland is een interview verschenen waarin het belang van ons werk in Togo wordt onderstreept. Prof. S. van Buuren die onderzoek doet naar een wereldwijde methode voor het bepalen van de ontwikkeling van kinderen, wordt hier geïnterviewd.Hij maakt duidelijk hoe belangrijk de gegevens van onze onderzoeken onder 10.000 kinderen in Togo zijn.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek van prof. van Buuren en over onze gegevens die in het onderzoek zijn gebruikt.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe publicatie over onze gegevens

Jaarrekening 2018 gereed

De jaarrekening van onze stichting over het jaar 2018 is gereed. Klik hier voor de verkorte versie. Donateurs kunnen desgewenst bij ons de uitgebreide versie opvragen.

Een samenvatting van de activiteiten in 2018 (jaarverslag) is hier te vinden.

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening 2018 gereed

Wij helpen Lumen Valley project in Togo

Wij helpen al bijna drie jaar de Broeders van St. Jan in Togo, die daar in een vallei in het noorden een groot werk/leerproject hebben opgezet. Dit project heeft tot doel om werkloze jongeren een vak te leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Inmiddels is in de vallei al een flink aantal projecten gerealiseerd dankzij giften uit Nederland,waarvoor wij de financiering hebben kunnen regelen. Het gaat onder andere om de volgende projecten:

  • opleiding tot imker
  • opleiding tot geitenfokker of schapenfokker
  • opleiding tot automonteur
  • opleiding tot dakdekker
  • opleiding tot irrigatiedeskundige
  • landbouw-opleiding en bosbouw.

Het is de bedoeling dat in 2020 in deze vallei ook ons nieuwe medisch centrum komt te staan. Daar zullen jongeren worden opgeleid tot preventieve artsen, assistenten en paramedisch personeel (fysiotherapie, logopedie).

Klik hier voor meer informatie over de projecten in de Lumen Valley.

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Wij helpen Lumen Valley project in Togo

Eerste deel analyse gegevens gereed

Sinds begin 2018 zijn wij bezig met het analyseren van de gegevens van de ongeveer 10.000 kinderen die we de afgelopen jaren (2010-2017) hebben onderzocht in ons centrum in Kpalimé. De analyse wordt gedaan door TNO in Leiden in samenwerking met de universiteit van Utrecht. De kosten worden voor een belangrijk deel gedragen door de Bill & Melinda Gates Foundation.

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gereed. En die zijn meteen gebruikt voor een groot internationaal onderzoek naar het ontwikkelen van de zogenaamde D-score (D voor development). De D-score is een indicator waarmee de ontwikkeling van kinderen overal ter wereld snel kan worden gemeten. Die indicator is erg belangrijk omdat daarmee kan worden bepaald waar het kind staat in zijn ontwikkeling en wat er gedaan moet worden om eventuele tekortkomingen snel aan te pakken.

Voor het bepalen van die indicator hadden diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen in de wereld voorstellen ingestuurd aan de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie). Uiteindelijk is gekozen voor de D-score methode van TNO/Universiteit Utrecht. Een belangrijke reden voor deze keuze is dat TNO heeft kunnen aantonen dat die methode ook werkt in ontwikkelingenlanden. Dankzij onze onderzoeksresultaten uit Togo.

Kijk voor meer informatie over deze methode en een analyse van onze gegevens hier (hoofdstuk 9.3.)

 

 

 

 

 

 

Posted in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Eerste deel analyse gegevens gereed

 

Linkerfoto