Twee opleidingsprojecten

Onze stichting gaat nauw samenwerken met de Stichting Learn om onderwijsprojecten in Togo van de grond te trekken. De Stichting Learn heeft als doel om onderwijsmogelijkheden voor kansarmen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Ons werk in Togo brengt ons voortdurend in aanraking met kansarme kinderen en vrijwel altijd is goed onderwijs hét grote probleem. De bedoeling van de samenwerking is dat wij onderwijsachterstanden opsporen en dat Learn daar vervolgens wat aan probeert te doen. We hebben inmiddels twee projecten geïdentificeerd:

1. Verbetering onderwijs op dovenschool

De dovenschool van Kpalimé heeft vanwege geldgebrek op dit moment slechts één leraar. Het aantal kinderen op die school is aan het groeien. Dat komt door onze medische onderzoeken waarbij wij veel dove of slechthorende kinderen opsporen. Die sturen we vervolgens naar de dovenschool. Die school heeft nu inmiddels zoveel leerlingen dat er hoognodig een tweede leraar bij moet. De Stichting Learn is bezig hiervoor de fondsen te werven. Het ziet ernaar uit dat de school na de zomervakantie een tweede leraar zal kunnen aanstellen.

Sourds

2. Opleiding van leraren in opsporen spraak-taalproblemen

Er is in Togo een ontstellend gebrek aan kennis over spraak- en taalproblemen bij kinderen. Daardoor worden leerachterstanden niet onderkend en dus ook niet aangepakt. En dat terwijl uit onze statistieken blijkt dat 6% van de kinderen stottert en tussen de 4% en 10% van de kinderen woordblind is. Op een totaal van alleen al 45.000 kinderen in Kpalimé is dat een groot aantal. Daar willen onze organisatie en de Stichting Learn verandering in brengen want alleen door snellere diagnostiek en adequate aanpak van de problemen krijgen kinderen met spraak- en taalproblemen nog een kans om zich staande te houden in dit ontwikkelingsland.

Onze twee logopedisten hebben een plan gemaakt om een cursus te ontwikkelen, waarbij onderwijzers wordt geleerd om spraak- en taalachterstanden op te sporen en daar in de klas goed mee om te gaan. Onze logopedisten zijn breder opgeleid dan in Europa het geval is, waardoor zij een dergelijke cursus samen met hun opleidingsinstituut zelf kunnen ontwikkelen en pre-testen. Het is de bedoeling dat we de cursus in oktober aan 180 leraren in Kpalimé gaan geven. In de volgende jaren zal de cursus verder over de stad, de regio en vervolgens het hele land worden uitgerold. Op termijn moet de opleiding officieel worden erkend en worden opgenomen in het curriculum van de lerarenopleidingen.

Logopedist

Zoveel mogelijk willen we via het normale klassikale onderwijs de gebreken opsporen en, als ze niet ernstig zijn, door de onderwijzers zelf laten aanpakken. Voor dit deel van het project tekent de Stichting Learn. Bij ernstige problemen worden kinderen verwezen naar ons medisch centrum en worden ze behandeld door onze logopedisten. Tot slot: voor deskundigen op het gebied van spraak- en taalproblemen, die mee willen denken en helpen, is meer informatie over dit project beschikbaar (in het Frans). Stuur een bericht via ons vragenformulier op de website.

Posted in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Twee opleidingsprojecten