Banner
Banner

Mogelijke andere projecten

Schoolvoedselprogramma

Naar het voorbeeld van het Schoolfeeding Initiative Ghana Netherlands (SIGN) zouden wij een programma voor het verstrekken van maaltijden op scholen in Togo willen opzetten. Ook hier zal eerst een pilot worden gehouden. De komende tijd zullen de mogelijkheden worden onderzocht.

Schoon drinkwater voor kinderen

Schoon drinkwater voor kinderen

Er is in Togo een groot gebrek aan veilig en gezond drinkwater. Daardoor worden allerlei ziektes gemakkelijk overgedragen. Onze stichting gaat met name voor kinderen – waarschijnlijk in de schoolsituatie – de mogelijkheden van verbetering van het drinkwater onderzoeken.

Volkstuinproject

Voor kinderen van de armsten in de Togolese samenleving – en dat zijn er velen – gaan we de mogelijkheden onderzoeken om zelf landbouwproducten te verbouwen. Het model hiervoor zijn de in Europa zo bekende volkstuinen. Na aankoop van grond en het beschikbaar stellen van werktuigen kunnen kinderen onder begeleiding leren hoe ze gewassen moeten verbouwen. Dit project wordt de komende jaren verder uitgewerkt.

Medische hulp voor kinderen

In samenwerking met artsenorganisaties en sponsoren in Nederland, Frankrijk en andere Europese landen zullen wij de mogelijkheden om artsen en andere (para)medici tijdelijk uit te zenden naar Togo onderzoeken. De bedoeling is kennisoverdracht maar ook daadwerkelijke hulpverlening bij veel voorkomende medische klachten.

 

Linkerfoto