Banner
Banner

Mission statement

Visie

De groei en welvaart van ontwikkelingslanden zullen substantieel toenemen door te investeren in coherente preventieve gezondheidszorg voor kinderen, dat wil zeggen gecombineerd met verbetering van voeding, drinkwater en sanitaire hygiëne.

Doel

Het doel van de Stichting kinderhulp Togo is de leefsituatie van kinderen in Togo zodanig te verbeteren dat ziekte en sterfte onder kinderen met tenminste 50% afnemen.

Middelen

 • Consultatiebureauzorg en jeugdgezondheidszorg naar Nederlands model invoeren *);
 • Voeding van kinderen verbeteren;
 • Drinkwater veiliger maken en beter toegankelijk;
 • Investeren in toiletten en wasmogelijkheden;
 • Kennisoverdracht van Nederland naar Afrika (in casu Togo) inzake coherente preventieve gezondheidszorg.

Randvoorwaarden

 • Kleinschalig beginnen opdat autoriteiten en bevolking het project kunnen absorberen;
 • Methode, werkwijze en organisatie aanpassen aan de realiteit van het land;
 • Aansluiten bij bestaande structuren van publieke gezondheidszorg (vaccinaties e.d.);
 • Projecten gericht op zelfredzaamheid: donor moet zich na enige tijd fasegewijs kunnen terugtrekken;
 • Projecten zijn onafhankelijk van bestaande machtsstructuren (overheid, kerk) maar waar mogelijk wel samenwerking;
 • Leven en werken vanuit gelijkwaardigheid tussen Europese en Togolese deskundigen.

De proef op de som

Pilot van coherente preventieve gezondheidszorg in de regio Kpalimé (stad van ruim 100.000 inwoners waarvan meer dan 50% onder de 18 jaar) gedurende zeven jaar. De pilot is in het najaar van 2010 gestart.

Tussenrapportages en eindrapportage aan internationale gemeenschap (UNICEF, EU) en nationale gezondheidsautoriteiten.

*) Betekent periodiek kinderen onderzoeken, epidemiologische resultaten vertalen in gezondheidsprogramma’s. Voorbeelden: vaccinaties uitbreiden, ontwormingskuren, malariapreventie etc.

 

 

Linkerfoto