Banner
Banner

Onze doelstelling

Het doel van de Stichting kinderhulp Togo is om kinderen in het West-Afrikaanse land Togo een gezondere toekomst te geven. Dat doen we door hun medische, voedingskundige en (psycho-) sociale situatie in overleg met onze Togolese partners te verbeteren.

Verbetering medische situatie

Wij zullen in Togo een systeem van jeugdgezondheidszorg opzetten naar Nederlands model maar aangepast aan de Togolese realiteit. Uit het periodieke onderzoek van kinderen en de bestudering van de resultaten zullen specifieke actieplannen volgen ter verbetering van de geconstateerde problemen. Op basis van vooronderzoek en bestudering van gegevens van de Togolese overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zullen naar verwachting in ieder geval de volgende problemen moeten worden aangepakt:

 • een deel van de kinderen lijdt aan malaria, HIV/aids en andere infectieziektes; ook andere ziektes zoals sikkelcelanemie komen veel voor. Voor meer informatie over de voorkomende ziektes, klik hier.
 • er is nauwelijks geld voor vaccinaties van baby’s en al helemaal niet voor preventie van ziektes;
 • veel kinderen hebben te weinig te eten of eten op zijn best te eenzijdig;
 • het gebrek aan veilig water veroorzaakt tal van ziektes;
 • er is onvoldoende aandacht voor hygiëne;
 • er is nauwelijks tandheelkundige zorg aanwezig, zeker niet voor kinderen;
 • op school en thuis ontbreken essentiële hulpmiddelen voor een goede opvoeding van de kinderen (bijvoorbeeld lessenaars in de klassen en dekens voor baby’s bij koude nachten);
 • ouders hebben onvoldoende kennis van ziektes, hygiëne en voeding.

Vaccinatie kinderen in TogoPreventie van ziektes zal een van de grote speerpunten worden. Preventie gaat heel ver. Het consultatiebureau houdt zich in Nederland niet alleen bezig met vaccinaties maar ook met het regelmatig medisch onderzoek van kleine kinderen, met voeding, veiligheid, ontwikkeling en opvoeding. De jeugdgezondheidszorg bij de GGD neemt de kinderen vanaf 5 jaar over en is op min of meer dezelfde gebieden actief. Het gevolg hiervan is dat ziektes, verkeerde opvoedingsgewoonten, sociale problemen en gebrek aan bepaalde soorten voeding in een vroeg stadium worden opgespoord. Zo kunnen problemen snel, tegen lage kosten en met weinig medische ingrepen worden opgelost. Dat voorkomt dat kinderen later, als het grote mensen zijn, met pijnlijke en dure behandelingen moeten worden geholpen. Goed voor het kind en goed voor de samenleving.

Verbetering voedingskundige situatie

De belangrijkste problemen met de voedselvoorziening zijn de volgende:

 • er wordt te weinig voedsel verbouwd, waardoor meer dan 25% van de mensen aan ondervoeding lijdt;
 • er is te weinig kennis over verbetering van de landbouw (betere zaaimethoden, betere grondstoffen e.d.), de landbouw is te gefragmenteerd en er zijn onvoldoende grondstoffen (zaden, mest) en hulpmiddelen (landbouwwerktuigen);
 • de infrastructuur is onvoldoende ontwikkeld (wegen, vrachtauto’s, irrigatie);
 • de koopkracht van de mensen is te laag, met name door gebrek aan betaalde arbeid.

Onze stichting kan natuurlijk al deze problemen niet oplossen. Onze prioriteit zal zijn om kinderen voldoende eten te verschaffen, waarbij we ons in eerste instantie beperken tot de regio Kpalimé. Later zullen we ook elders in het land actief worden. In onze regio geven we prioriteit aan de armste kinderen.

 Verbetering psycho-sociale situatie

Uit de periodieke controle van kinderen op het spreekuur van de consultatiebureau-arts of de schoolarts komen allerlei problemen van psycho-sociale aard, die wij waar mogelijk zullen aanpakken, uiteraard in samenwerking met de plaatselijke hulpverleningsorganisaties. Hierover is pas meer te zeggen als we een tijdje bezig zijn en epidemiologische gegevens hebben verzameld.

 

Linkerfoto