Banner
Banner

ANBI-informatie Stichting kinderhulp Togo

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt U ze makkelijker vinden.

Naam instelling: Stichting kinderhulp Togo
Fiscaal nummer: 8190 89 965
Contactgegevens: klik hier
Doelstelling: klik hier
Beleidsplan: klik hier
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beloningsbeleid: Zie jaarverslag pagina 29 en 32; hoofdlijn: iedereen werkt helemaal gratis (zelfs reiskosten e.d. betalen we zelf).
Verslag activiteiten: Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017. En hier voor de resultaten van het Clarafonds in 2016-2017. En hier voor de laatste actualiteiten.
Financiële verantwoording: Klik hier voor verkorte jaarrekening 2017. Vaste donateurs en vermogensfondsen kunnen de uitgebreide jaarrekening bij ons opvragen.

Tot slot:  wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

 

Linkerfoto