Banner
Banner

Toiletten Basisschool Tsihinu

Op de basisschool Immaculée Conception Tsihinu, een school met 900 kinderen in de armste wijk van Kpalimé, waren er geen toiletten en ook geen waterput. De kinderen van deze school hebben bijna allemaal wormen en parasieten in hun darmen. Met hulp van twee kerken in Nederland hebben wij de drie bestaande – niet meer functionerende toiletten – opgeknapt en er zes nieuwe bijgebouwd.

Foto’s van de school en de kinderen

Foto’s van de school, de samenkomst ’s morgens en het werk van onze vrijwilligers.

Foto’s van de “oude” toiletsituatie

Er waren ooit drie goed functionerende toiletten maar die zijn gaandeweg verstopt geraakt en buiten gebruik gekomen. Overigens is de norm 1 toilet op 100 kinderen, dus met ruim 900 kinderen waren die drie veel te weinig.

Foto’s van de bouw van de nieuwe toiletten

De toiletten worden extra solide gebouwd (met stalen deuren en hoge muren), zodat de mensen uit de buurt ze niet als afvalberg kunnen gebruiken. Ze worden ook extra diep gegraven zodat ze niet om de haverklap hoeven te worden geleegd.

De nieuwe situatie

De toiletten zijn klaar. Er is een groep van zes nieuwe toiletten, waarvan twee voor jongens, twee voor meisjes en twee voor leraren. En de drie bestaande toiletten zijn helemaal opgeknapt.

Het feest van de overdracht

Foto’s van de sleuteloverdracht

Op 17 oktober 2011 vond de oplevering plaats en de overdracht van de sleutels aan de directie van de school. Die had een enorm feest georganiseerd voor deze gelegenheid met ruim 100 kinderen die zongen en dansten, toespraken van de schoolleiding, de voorzitter van de Ouderraad en van Jouke Schat namens onze stichting en een bezoek aan de nieuwe toiletten. Tot besluit was er een aperitief met de schoolleiding en de ouderraad.

 

Video’s van de opening

Error: Required parameter "filename" is missing!
Kinderen van Tsihinu zingen bij de opening van de toiletten

Error: Required parameter "filename" is missing!
Kinderen zingen “dites merci” (zeg: dank je wel) bij het openingsfeest van de toiletten

Error: Required parameter "filename" is missing!
Bezoek aan de nieuwe toiletten door schoolleiding en leiding van onze stichting

Error: Required parameter "filename" is missing!
Inspectie van de toiletten

Foto’s van de opening 

 

Regelmatige instructie over een goed gebruik van de toiletten

Onze aannemer heeft op zich genomen om de volgende regels binnen de school te handhaven:

  • De school moet wc-papier ter beschikking stellen want zonder dat moeten kinderen in plaats daarvan allerlei hulpmiddelen gebruiken die de toiletten verstopt doen raken (zoals steentjes, gras, stukken van jute zakken etc);
  • De school moet de kinderen leren hoe ze van het toilet gebruik moeten maken; veel kinderen kennen geen toiletten;
  • De school zal een ploegje aanstellen dat de toiletten regelmatig schoon maakt;
  • Buiten de recreatietijden zijn de toiletten dicht om misbruik te voorkomen.

Regelmatige controle op de staat van de toiletten

Hiervan zijn natuurlijk nog geen foto’s maar onze aannemer en ook wijzelf zullen regelmatig onaangekondigd inspectie houden want de toiletten moeten schoon blijven en goed blijven functioneren.

Waterput nodig, voorlopig zeep en teiltjes

Er is geen water in de school. Daarom is een waterput hard nodig. Die willen we op korte termijn realiseren. De school zal zelf ook bijdragen aan de kosten van de put. Op de put komt een touwpomp, die wordt gefinancierd door de Stichting Victoriepompen. Voorlopig gebruiken de kinderen teiltjes en zeep die wij ter beschikking stellen.

 

Linkerfoto