Banner
Banner

6-10-2011: Containers met hulpgoederen naar Togo

1. Het inpakken van alle goederen

Hiervan zijn geen foto’s gemaakt omdat het zo’n monnikenwerk was dat we dat niet kunnen laten zien. Veel mensen hebben geholpen. Een bijzondere vermelding is er voor degenen die bij de Voedselbank dagenlang computers, knuffels, gebruiksvoorwerpen en andere spullen in dozen en zakken hebben gepakt. Maar we zijn iedereen die ons heeft geholpen, enorm dankbaar. Weest U ervan overtuigd dat de spullen in Togo een heel goede bestemming zullen vinden.

2. Het ophalen van de spullen op diverse adressen

3. Het groeperen van goederen bij de Voedselbank Haaglanden

Wij zijn bestuur en medewerkers van de Voedselbank Haaglanden zeer erkentelijk voor hun medewerking. We hebben enige tijd goederen mogen opslaan bij de Voedselbank. En de medewerkers hebben enorm geholpen bij het groeperen van de spullen. Ook de Voedselbank Delft zijn we zeer erkentelijk. Die hebben het busje “Vrede en alle goeds” beschikbaar gesteld, waarmee we vele spullen hebben opgehaald en weggebracht.

4. Het laden van de twee containers in de Rotterdamse haven

De blauwe 20-voeter, vol met bedden en matrassen.

De rode 40-voeter, vol met allerhande spullen (van knuffels tot computers en van medische apparaten tot archiefkasten)

5. De mensen achter de schermen

 

Linkerfoto