Bijscholing leraren groot succes

De bijscholing van leraren van de basisscholen in Kpalimé op het gebied van spraak- en taalachterstanden bij kinderen is een groot succes. Inmiddels is de eerste groep van 25 leraren bijgeschoold door onze logopedisten. De groep was heel enthousiast over de cursus, die door onze logopedisten is ontwikkeld en door een team van deskundigen is gevalideerd. Uit de feedbackformulieren en de gesprekken met diverse leraren maken wij op dat de cursus in een grote behoefte voorziet. Tot nu toe hebben leraren nog nooit scholing gehad in het tijdig herkennen van spraak- en taalachterstanden en in het goed daarmee omgaan.

De eerste groep van 25 leraren die we hebben bijgeschoold.

De cursus wordt zo hoog aangeslagen dat de inspectie van het onderwijs heeft gevraagd of we de cursus over de hele provincie willen uitrollen. Ons doel is dat deze cursus aan het landelijk leerprogramma van de PABO wordt toegevoegd. De komende maanden worden in Kpalimé nog vier groepen leraren geschoold. Wij danken in het bijzonder onze partnerorganisatie Learn Foundation die deze cursus financieel mogelijk heeft gemaakt. Deze cursus is een belangrijker peiler in ons beleid van preventieve gezondheidszorg. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Wie niet of niet goed kan praten, heeft een grote handicap, omdat hij niet aan het maatschappelijk leven kan deelnemen.

Error: Required parameter "filename" is missing!
Klik hier voor een filmpje over de sfeer tijdens de cursus.

De groep leraren die wordt bijgeschoold, biedt Cécile een dankbrief aan.

Posted in Presentaties, Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Bijscholing leraren groot succes