Actieplan sikkelcelanemie van start gegaan

Vorige week zijn wij begonnen met een actieplan sikkelcelanemie. We hebben toen een voorlichtingsmiddag gegeven voor ouders van kinderen met deze ziekte.

Deze week zijn we begonnen met inentingen. Sikkelcelanemie is een bijzonder soort bloedarmoede, die in ernstige vorm heel pijnlijk is en zelfs tot de dood kan leiden. In Europa komt de ziekte niet of nauwelijks voor, in Afrika des te meer. Meer informatie over deze ziekte vindt U hier. De ziekte is niet te genezen maar er kan wel veel worden gedaan om de kwaliteit van leven te verbeteren zoals:

  • veel vocht geven;
  • de kinderen warm houden; ze moeten ’s morgens een trui aan, als het koud is;
  • geen zware lichamelijke inspanning voor degenen die de ernstige vorm van deze ziekte hebben;
  • pijn bestrijden met medicijnen;
  • omdat mensen met deze ziekte erg vatbaar zijn voor infecties, moeten ze ingeënt worden tegen meningokokken, pneumokokken en tyfus (als ze de ziekte in ernstige vorm hebben).

Wij hadden voor ouders van kinderen die de ziekte in ernstige vorm hebben, een uitgebreide voorlichtingsmiddag georganiseerd. Daar kwamen een kleine 100 ouders op af. Onze medisch directeur Cécile Schat gaf samen met een arts van het ziekenhuis voorlichting over de ziekte en wat je kunt doen om de gevolgen te beperken. Daar bleek veel belangstelling voor te zijn. We zijn daarom van plan onze voorlichtingsbijeenkomsten van tijd tot tijd te herhalen.

Deze week zijn we met inentingen in ons centrum begonnen. Er komen nog twee inentingsmiddagen dit schooljaar. En volgend schooljaar gaan we hiermee door. We vragen aan de ouders om 20% van de kosten van de inentingen te betalen. De overige 80% worden betaald uit sponsoring (dit schooljaar uit Nederland, voor volgend schooljaar zoeken we nog sponsors).

Van alle onderzochte kinderen heeft ruim 26% deze erfelijke en ongeneselijke ziekte. Daarvan heeft meer dan de helft het in ernstige vorm.

Voorlichtingsmiddag

Inenting kinderen met sikkelcelanemie

Inschrijving voor de vaccinaties

Voorbereiden van de vaccinaties

Temperatuur meten vóór de vaccinatie

Vaccinatie van kind met sikkelcelanemie

Kinderen krijgen paracetamol en tandenborstel

Posted in Medisch, Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Actieplan sikkelcelanemie van start gegaan