Resultaten afgelopen schooljaar top!

Het afgelopen schooljaar (2016-2017) hebben we meer kinderen onderzocht en behandeld dan ooit tevoren. In totaal zijn 1462 kinderen onderzocht tegen 1401 in het schooljaar 2015-2016. Ook het aantal kinderen van 0-3 jaar steeg flink: van 390 tot 495. Dat zijn kinderen die bij onze consultatiebureau-afdeling komen. De andere kinderen komen bij de jeugdarts.

Na de zomervakantie presenteren wij zoals elk jaar een uitgebreid overzicht. Nu al kunnen we zeggen dat het afgelopen schooljaar het topjaar was sinds we in 2010 in Kpalimé zijn begonnen.

Zoals elk jaar moeten we ook nu weer melden dat vrijwel alle kinderen die op het spreekuur komen, één of meer ziektes of handicaps hebben. Het percentage kinderen dat geen ziekte heeft, is bij basisschoolkinderen 1%. Bij het consultatiebureau waar de kinderen meestal vaker komen, ligt het aantal kinderen zonder ziektes op 14%. Het lijkt erop dat de ouders van deze kinderen hebben begrepen dat je beter naar het consultatiebureau kunt komen voordat je kind ziek is.

De ziekte die verreweg het meest voorkomt, is wormen/parasieten in de darmen (boven de 80%). Daarna komt malaria (boven de 60%). Maar ook gehoorproblemen scoren erg hoog, vooral op de basisscholen (boven de 60%).

Na de zomer komen we met uitgebreidere informatie.

 Assistente doet screening van de ogen

SSCN2248SSCN2249

Posted in Diversen | Reacties staat uit voor Resultaten afgelopen schooljaar top!